Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10.4. Efektivnost a spravedlnost

Alokace může být:
ekonomicky efektivní - když není možné přerozdělení, které by někomu polepšilo, aniž by poškodilo kohokoli jiného
spravedlivá - když je spojena se společensky žádoucím rozdělováním příjmů a bohatství
Přerozdělení důchodu společnosti ve snaze dosáhnout spravedlivější situaci může oslabit motivy k práci a snížit tak efektivnost. Tzn. že konflikt mezi efektivností a spravedlností způsobuje. že se optimální situace stává nedosažitelnou.
Optimální situaci z pohledu efektivnosti a spravedlnosti vyjadřuje společenský blahobyt - je určován faktory určující uspokojení společnosti (celkové množství výrobků a služeb a způsob, kterým jsou rozdělovány, ale i zdraví společnosti, množství volného času, stupeň znečištění, ...).

11. POUŽITÉ PRAMENY
Mácáková a kol. Mikroekonomie – základní kurs
P.A.Samuelson – Ekonomie
Valach a kol. – Finanční řízení podniku
Colander – Economics
Všem vřele děkuji – autor těchto otázek

Žádné komentáře:

Okomentovat