Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

c)neočekávaná inflace

dopad především na důchody a bohatství d)nevyovnaná a zároveň neanticipovaná inflace - se vyskytuje většinou a nadělá nejvíce paseky

Inflace, která je očekávána a je tak započítávána do smluv =
=setrvačná inflace.

V. Inflace tažená poptávkou / tlačená náklady

VI. Phillipsova křivka - viz. ot. č. 17

VII. Antiinflační politika - Těžko říct, zda se jedná o likvidaci inflace či přizpůsobování se jí.

Původní přístup: Indexace mezd (tzn např. zvýší-li se inflace o 6%, zvedne vláda mzdy o 4%. To ale zase zvýší náklady a tedy ceny => od deseti k pěti.

Poslední dobou...: snaha snížit inflaci a nezvýšit přitom nezaměstnanost - k tomu slouží Důchodová politika:
1) Regulace cen a mezd - vdelším období je regulace čím dál větší, obyvatelstvo ji obchází => málo účinná
2) Dobrovolné mzdové a cenové směrnice - podobně jak 1)
3) Volný trh - bez regulace, funguje přirozená disciplina při omezování cen a mezd (je třeba toliko odstraňovat překážky konkurence)
Budoucnost?:
4) Důchodová politika založená na daních - teorie založená na zdanění rzchle rostoucích příjmů a dotování pomalu rostoucích - nevyzkoušeno
5)Podílnictví zaměstnanců na zisku - snižují se mzdové náklady a firma drží více zaměstnaců i při recesi - nevyzkoušeno

Žádné komentáře:

Okomentovat