Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITLELE & FORMOVÁNÍ POPTÁVKY

I. Užitečnost & její měření Spotřebitel uspokojuje svoje potřeby statky a službami. Přitom poměřuje náklady na jejich nákup a míru uspokojení svých potřeb.
Užitek je subjektivní pocit uspokojení potřeb ze spotřeby jednotlivých statků
Existují dvě teorie měření užitku:
1. Kardinalistická teorie - užitek je měřitelný
(zástupci této teorie např. Menger & Jevons)
TU...Celkový užitek....... celková úroveň uspokojení určité potřeby
....... kolik je spotřebitel štont zaplatit za celé množství
MU...Mezní užitek......... vzrůst TU při dodatečné spotřebě 1 statku
......... kolik je spotřebitel štotnt zaplatit za další jednotku

Rovnováha: MU=P, více statků => MUx/Px=MUy/Py=....
Poptávka: Křivka poptávky je totožná s křivkou MU v Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat