Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

III. Tržní subjekty

Domácnost - kupuje výrobky a služby k uspokojení svých potřeb
- prodává práci a kapitál (úspory)na trhu výrobních faktorů
Firma - prodává výrobky a služby
- nakupuje výrobní faktory
Stát - ovlivňuje trh, odstraňuje negativní dopady na ekonomiku
- prodávající (státní podniky)
- kupující (vládní zakázky)

Na trhu vystupují čtyři základní faktory: poptávka, nabídka, cena a konkurence

IV. Nabídka = množství zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu nabídnout - agregátní-souhrn všech zamýšlených prodejů
v ekonomice
dílčí-tržní S (S na trhu jednoho výrobku)
individuální-S jednoho výrobce
S růstem ceny nabídka roste = zákon rostoucí nabídky
Faktory ovlivňující S: 1)cena výrobku...... změna Qs
2)výrobní náklady... změna S
3)ceny substitutů... změna S
4)specifické faktory (počasí...)

Žádné komentáře:

Okomentovat