Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Společnost s ručením omezeným s. r. o.

Společnost s ručením omezeným s. r. o.
- založit ji může 1 nebo více osob, nesmí mít víc než 50 společníků
- ručení je omezené
- základní kapitál, povinný, nejméně 200 000 Kč, nejmenší vklad společníka je 20 000 Kč (peněžní částka i nemovitost)
- rezervní fond je povinný a vytváří se z čitého zisku společnosti, může být vytvořen už při založení
- rozdělení zisku podle výše vkladu

řízení s. r. o.
– Valná hromada: svolává se minimálně 1x ročně, svolávají ji jednatelé. Rozhoduje se tam např. o změnách ve společenské smlouvě, o výši základního jmění, o rozdělení zisku, o schválení roční účetní uzávěrky a závěrky, o jmenování a odvolávání jednatelů, o vytvoření dozorčí rady.
Dozorčí rada: kontrolní orgán spo., dohlíží na činnost jednatelů a kontroluje účetnictví
Jednatelé: jednají za společnost, jsou voleni valnou hromadou, starají se o to, kdo povede účetnictví.

Žádné komentáře:

Okomentovat