Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnikatel

Podnikatel
= právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který provozuje svou činnost svým jménem a na vlastní účet.

Charakteristické rysy podnikatele:
1) Má právní subjektivitu – má právo vstupovat do právních vztahů, vstupuje do nich vlastním jménem (tzv. obchodní jméno), je zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku.
2) Provozuje samostatně svou činnost a vymezuje si předmět podnikání – musí si sám určit svou činnost, P.P. je zapsán v obchodním nebo živnostenském Rejstříku
3) Nese podnikatelské riziko, hospodaří s majetkem, podniká na vlastní účet – podniká za účelem zisku (když dosáhne ztráty, několik let = má závazky = musí je zaplatit, buď do výše svých vkladů, nebo do výše svého majetku)
4) Vede evidenci o svém hospodaření – vede buď jednoduché nebo podvojné účetnictví, popř. vede alespoň evidenci svých příjmů.

Podnikatelské subjekty
FO = občan, způsobilý k podnikání (jméno a příjmení, popř. druh podnikání)
PO = Obchodní společnost, družstvo, občanské sdružení, církev, ...
- Nadace a státní fondy
- Jednotky územní samosprávy
(název, pod kterým je podnik zapsán v obchodním rejstříku, zpravidla označuje předmět podnikání.)

Žádné komentáře:

Okomentovat