Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Opotřebení dlouhodobého majetku

Opotřebení dlouhodobého majetku
- používání a působením přírodních vlivů dochází ke snižování původních parametrů dlouhodobého majetku (snižuje se výkon, přesnost, zvyšuje se poruchovost)

Fyzické opotřebení - rychlost fyzického opotřebení závisí na:
- odbornosti
- intenzitě užívání
- agresivitě prostředí

životnost dlouhodobého majetku lze prodloužit:
- opravami
- výměny - technické zhodnocení
- přestavba
- rekonstrukce
- modernizace

Morální opotřebení - zastarání v důsledku technického rozvoje

- Fyzickým a morálním opotřebením se snižuje cena dlouhodobého majetku
- výše opotřebení vyjádřená v penězích = ODPISY

Odpisy
a) účetní
- blíže skutečnému opotřebení a vychází z zákona o účetnictví
- vychází z:
I) doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku
odpisová sazba v % = 100 : doba upotřebitelnosti

II) z celkového výkonu dlouhodobého
poř. cena : předpokl. výkon za dobu životnosti * skutečný výkon za rok = Kč


b) daňové - maximální částky odpisů, které připouštějí daňové zákony.
- vychází se ze zákona o dani z příjmů.
- odpisy podle zákona zařazují majetek do pěti skupin s různou dobou odepisování
- podle toho rozlišujeme odepisování na rovnoměrné a zrychlené

Žádné komentáře:

Okomentovat