Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Obchodní společnost

Obchodní společnost
= jsou právnické osoby, které provozují podnikatelskou činnost. Podnikání se zde zúčastní větší počet osob - společníků

Formy obchodní společností:
Osobní: za závazky společnosti ručí celým svým osobním majetkem (např. v.o.s., komanditní společnost)
Kapitálové: ze zákona je předepsána základní výši kapitálu, ručí se do výše vkladu (s. r. o., a. s. )

Vytváření obchodních společností
má 2 fáze: založení a vznik
1. fáze – založení - provádí se sepsáním společenské smlouvy, která má formu buď zakladatelské listiny (1 člověk) nebo zakladatelské smlouvy (2 a více lidí, především a. s)
náležitosti zakladatelské smlouvy nebo listiny – obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, jména společníků, majetkové poměry

2. fáze – vznik – v den zápisu do obchodního rejstříku, společnost se stane právním subjektem

Veřejná obchodní společnost v. o. s.
- je to společnost, ve které nejméně 2 osoby podnikají pod společným jménem
- ručí za závazky všichni společně a neomezeně celým svým majetkem
- základní jmění není povinné
- vklad společníka není povinný
- rozdělení zisku rovným dílem
- jednají jménem společnost všichni (není-li stanoveno jinak ve společenské smlouvě)
- společenská smlouva: název firmy, sídlo, předmět činnosti, jména zakladatelů

Žádné komentáře:

Okomentovat