Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Osobní důchod (Personal Income - PI)

- představuje veškeré důchody (výdělky, transfery od vlády apod.)
PI =
= NNP
- zisky firem
- nepřímé daně a daně na soc. pojištění
- čisté úrokové platby ostatním sektorům
+ všechny transfery domácnostem
Disponibilní důchod (Disponable Income - DI)
- to co domácnosti skutečně obdrží na útratu
DI = PI - osobní daně
- DI lidé rozdělují mezi spotřební výdaje a čisté osobní úspory
Úspory = Investice
- I = GNP - C
S (úspory) = GNP - C
GNP = C + I + G + X hrubé nár. investice In = I + X  GNP = C + G + In
GNP = DI + GBS(hrubé úspory firem) + Tx(daně) - Tr(transfery) DI = C + NPS (čisté osobní úspory) 
 GNP = C + (NPS + GBS) +(Tx - Tr - G) + G = C + In + G  NGX(čistý vládní přebytek) = Tx - Tr - G 
 In = NPS + GBS + NGS
Čistý ekonomický blahobyt (Net economic welfare - NEW)
- je upravenou mírou celkového národního produktu, která obsahuje pouze spotřební a investiční položky, jež přímo přispívají k ekonomickému blahobytu.
NEW =
GNP
+ Hodnota volného času
+ podzemní ekonomika
- nelegální aktivity (obchod s drogami)
- legální aktivity (po večerech mi staví garáž zedník)
- škody na životním prostředí

- národní produkt a cenová hladina jsou určeny interakcí agregátní poptávky a agregátní nabídky
- agregátní poptávka je množství statků a služeb, které lidé, firmy a vláda chtějí nakoupit
- agregátní nabídka je množství statků a služeb, které firmy chtějí prodat

Žádné komentáře:

Okomentovat