Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (AD)

- je celkové (agregátní) množství produktu, které bude při dané úrovni cen dobrovolně nakoupeno
- AD jsou celkové výdaje ve všech výrobních sektorech na spotřebu, na soukromé domácí investice, na vládní
nákupy statků a služeb a na čisté vývozy
1. spotřeba (C)
- určena disponibilním důchodem a bohatstvím spotřebitelů
- reálná spotřeba  spotřeba ve stálých cenách při růstu cen má reálná spotřeba zpoždění (Pigouův efekt)
2. investice (I)
- výdaje na investice (nákupy budov, zařízení a strojů)
- hlavními determinanty I jsou výše produktu, kapitálové náklady, očekávání do budoucna
- hosp. politika ovlivní I monetární politikou
3. vládní výdaje na statky a služby (G)
- nákupy (tanky, stroje, soudců, jestliže se vláda rozhodne nakoupit letadla, okamžitě roste GNP)
4. čisté vývozy (X)
- vývoz - dovoz
- na dovozy mají vliv domácí důchod a produkt, poměr domácích cen k zahraničí
- na vývozy mají vliv důchod a produkt importujících zemí, relativní ceny a měnové kursy
GRAF :
Faktory určující křivku AD
PROMĚNNÁ
DOPADY NA AD
Proměnné hospodářské politiky
Monetární politika


Fiskální politika


Vnější proměnné
Očekávání a podnikatelská důvěra
Zahraniční produkt

Hodnoty aktiv


Demografické změny
Zvýšení nabídky peněz snižuje úrokovou sazba uvolňuje úvěrové podmínky, což má za následek vyšší úroveň investic a spotřeby statků dlouhodobého užití
Vyšší výdaje na statky a služby přímo zvyšují celkové výdaje. Snížení daní zvyšuje důchod, a tím podněcuje vyšší výdaje

Vyšší důvěra způsobuje, že podnikatelé očekávají vyšší zisky
Hospodářská konjunktura v zahraničí vede k růstu čistých vývozů
Růst cen akcií a realit vede ke zvyšování bohatství některých spotřebitelů, a tím i k růstu jejich spotřeby. Zvýší těchto cen vede ke snížení kapitálových nákladů a zvýšení investic.
Vyšší počet obyvatelstva zvyšuje spotřebu, růst počtu rodinných jednotek zvyšuje poptávku po investicích do bytové výstavby.
Na grafu křivky AD !!
- P - celková cenová hladina je proměnná
- při pohybu po křivce AD se mění i celkový produkt a důchody
- příčiny klesající AD - celkové výdaje při nárůstu celkové cenové hladiny klesnou proto, že reálná kupní síla spotřebitelů klesne, protože vyšší ceny pohltí část jejich peněžní hodnoty.

Žádné komentáře:

Okomentovat