Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.2. Křivka nabídky a bod uzavření firmy

Co se stane, pokud se změní tržní cena? Firma nemůže cenu ovlivnit, čili může pouze snižovat náklady. Protože přímka P = AR = MR se při změně ceny posune, nastane nový bod rovnováhy ( v novém průsečíku křivek P-AR-MR a MC ).

V případě, že cena roste může firma zvětšovat objem výroby ( pokud bude MR větší než MC ).

V případě že cena neroste, ale klesá a TC převýší TR, bude firma krátkodobě ( protože v dlouhém období by opustila odvětví ) pokračovat ve výrobě až do bodu kdy bude platit:

TR = VC resp. AVC = MC = P

Tento bod se nazývá bod uzavření firmy

Pokud je firma ve ztrátě, TR VC a firma dál vyrábí, tak vlastně z příjmů může snižovat ztrátu způsobenou fixními náklady. Pokud však jsou TR
Pokud jsou však TR
Křivka mezních nákladů ( její rostoucí část - od bodu uzavření firmy AVC=MC=P ) je současně křivkou nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Podmínka je splněna pouze v bodě minima prům. variabilních nákladů. Platí tedy: AVC=MC=P. Bod v němž je tato podmínka splněna je bodem uzavření firmy.

3.3. Křivka nabídky a bod zvratu

V dlouhém období je nepřijatelné, aby byly TC>TR, firmy reagují tak, že odcházejí z odvětví nabídka poklesne. Pokles nabídky vyvolá růst ceny až se vyrovná s AR. Nestačí aby platilo TR>TC (P>AVC), ale musí platit TR=TC (P=AC). Dlouhodobě ani není možné udržet TR>TC, protože kladný čistý ekonomický zisk, které dostávají firmy, přilákají nové výrobce do odvětví růst nabízeného množství a pokles ceny na úroveň AC.

Podmínka rovnováhy firmy i odvětví v DK je v MR=MC=AC=AR neboli P=MC=AC, tj. v bodě zvratu.Žádné komentáře:

Okomentovat