Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

7.4.1.2 Mícha

• obalena třemi vrstvami (podlebice, pavučnice, omozečnice)
• vnitřní část tvořena šedou hmotou, která vytváří přední a zadní míšní rohy
• vnější část tvořena bílou hmotou
• středem prochází míšní kanál
• hybné buňky (motoneurony) jsou uloženy v předních (ventrálních) rozích, interneurony v zadních (dorzálních) rozích
• míšní nerv vychází z míchy dvěma kořeny, které se pak spojují
• dostředivá (aferentní) vlákna se napojují do míchy zadními kořeny (senzorická a senzitivní), kdežto odstředivá (eferentní) vlákna vycházejí z míchy předními kořeny (vlákna somatomotorická a vegetativní)

7.4.1.3 Vegetativní nervstvo
• řídí činnost vnitřních orgánů
• ústředím jsou sympatické kmeny, které leží podél míchy na ventrální straně
• autonomní nervový systém  nezávislý na vůli
• u savců se vegetativní systém rozčlenil do dvou částí:
1) sympatikus – podporuje katabolické procesy (např. zrychluje činnost srdce a zpomaluje trávení)
2) parasympatikus – podporuje anabolické procesy (činnost srdce zpomaluje a urychluje trávení)

Žádné komentáře:

Okomentovat