Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.3.1 Blastogeneze

- prvoústí – z prvoúst vzniká ústní otvor, 3 typy tělní dutiny – schizocoel(ploštěnci), pseudocoel (hlísti), coelom(pravá tělní dutina, měkkýši, kroužkovci ,členovci)
- druhoústí – z prvoúst se tvoří řiť, ústní otvor na druhém konci, coelom. Strunatci, ostnokožci.

Notogeneze – vývoj axiálních útvarů, vznik struny hřbetní, nervové trubice a mezodermu. Tím končí blastogeneze.
3.3.2 Organogeneze
– růst a vývin orgánů. Původ orgánů podle zárodečných listů:
Ektodermální – pokožka, nervová soustava, exkreční org. Bezobratlých, vzdušnice, výstelka začátku a konce trávicí trubice.
Entodermální – výstelka trávicí trubice, játra a slinivka, plíce, štítná žláza, příštítná tělíska, brzlík.
Mezodermální – svaly, pojiva, kostra, exkreční org. Obratlovců, pohlavní org., cévy, srdce, krev, výstelka coelomu.

A) Nepřímý – vývoj zárodku je krátký, vajíčko s nedostatkem žloutku. Následuje stádium larvy a teprve potom dospělec. Primární larvy jsou upravená vývojová stádia (obrvená blastula), sekundární larvy jsou stavebně odlišné (hmyz, pulci). Hmyz s proměnou nedokonalou – nymfa, hmyz s proměnou dokonalou – ještě navíc stádium kukly. Metamorfóza – působením hormonů larvy dospívají (hmyz– ekdyzon, pulci – tyroxin).

Žádné komentáře:

Okomentovat