Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5.3.5.2 Eukaryota

- bílkovinná tělíska obsahují ribozomovou RNA (r-RNA), existují volné nebo vázané na endoplazmatické retikulum, jsou složeny ze dvou nestejných podjednotek, účastní se syntézy bílkovin (proteosyntézy)

5.3.6 Plazmidy
- PROKARYOTA
- malé, do kruhu uzavřené molekuly DNA obsahující geny, které nejsou nezbytné pro přežití, např.: geny nesoucí informaci o rezistenci vůči antibiotikům nebo pro tvorbu toxinů
- využívají se v genetickém inženýrství

5.3.7 Endoplasmatické retikulum
- EUKARYOTA
- zahrnuje membránový systém plochých váčků a kanálků, membrány ER navazují na obal jádra (je jeho součástí): - drsné ER má na některých svých membránách připojeny
ribozomy a je místem syntézy bílkovin
- hladké ER je bez ribozomů a syntetizují se v něm glykolipidy
- tekutina z jádra tvoří vnitřek ER

Žádné komentáře:

Okomentovat