Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.1.2 Pojiva trofická

- u bezobratlých se vyskytuje např.: v podobě hydrolymfy (složením podobná mořské vodě – žahavci), hemolymfy (krvomízy, u bezobratlých s otevřenou CS) i krve (u bezobratlých s uzavřenou CS)
- hlavním trofickým pojivem obratlovců je KREV:
- krevní plazma – žlutá, vazká tekutina, obsahuje 90% vody, dále bílkoviny, glukózu, minerální látky (zajišťují stálý osmotický tlak a pH), hormony, vitamíny, plyny (kyslík, dusík, oxid uhličitý)
- červené krvinky – erytrocyty, umožňují přenos kyslíku, v krvi se neustále
obnovují, odstraňovány jsou v játrech a slezině, počet a velikost jsou druhově specifické (u savců jsou bez jádra), obsahují krevní barvivo hemoglobin, největší mají obojživelníci a nejmenší savci
- bílé krvinky – leukocyty, mají význam pro obranyschopnost (imunitu)
organismu, je jich méně než erytrocytů, jejich počet se zvyšuje za patologických stavů,
o rozlišujeme:
o granulocyty – v cytoplazmě obsahují granuly, dělíme je podle barvitelnosti granul na neutrofilní granulocyty (typické pro savce-fagocytoza), eozinofilní granulocyty (zmnožují se při alergiích a parazitárním onemocnění) a bazofilní granulocyty (obsahují heparin a histamin)
o agranulocyty – bez granul v cytoplasmě, rozlišujeme
lymfocyty (v imunitních reakcích organismu), které dělíme na T-lymfocyty a B-lymfocyty a monocyty (fagocytují větší částice a odumřelé buňky)

Žádné komentáře:

Okomentovat