Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1.2 Obecné vlastnosti organismů

- z fyzikálně chemického hlediska jsou tyto soustavy otevřené, nerovnovážné a dynamické
- od neživých soustav se liší organismy svým aktivním vztahem ke svému okolí - přijímají z prostředí jen látky a energii, kterou mohou využít , do prostředí naopak vylučují látky a energii, kterou již nepotřebují
- živá soustava je schopna přijímat info o stavu svého prostředí ale i naopak info do prostředí vysílat → to jí umožňuje účelově měnit své chování a adaptovat se na měnící se podmínky

Biologické vědy zabývající se živými soustavami: mikrobiologie, botanika, zoologie, antropo¬logie, paleontologie.

1.3 Základní strukturální typy živých soustav
- základní rozdíl mezi buněčnou a nebuněčnou soustavou je ten, že buněčné soustavy jsou organismy, které se vyznačují všemi základními životními funkcemi a jsou schopny realizace všech toků genetické informace (replikace, transkripce a translace) a realizují to samostatně.

Žádné komentáře:

Okomentovat