Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Práce

1.Práce = cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

Pracovní síla = souhrn fyzických a psychických (duševních) schopností vykonávat práci

Mzda = cena práce
- nominální – mzda, kterou si vydělal pracovník jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu. Pro pracovníka je to příjem, pro firmu náklad, vyjádřené v penězích.
-reálná – vyjadřuje, co si za utržené peníze je schopen pracovník koupit.

Trh práce
- nabídka pracovních sil = tvoří lidé, kteří mají schopnost pracovat, je zpravidla neměnná.
- poptávka prac. sil = tvoří množství prac. sil, které chtějí firmy zaměstnat, proměnlivá.
N < p =" nedostatek"> P = nezaměstnanost – dobrovolná, nedobrovolná

Žádné komentáře:

Okomentovat