Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).
Jednání podnikatele
fyzické osoby – osobně nebo zplnomocněný zástupce
právnické osoby – prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo..), nebo prostřednictvím zástupce (nesmí být osoba, u které byl na její majetek vyhlášen konkurz).

Prokura
= zvláštní plná moc

Prokurista
= je to pouze fyzická osoba s touto mocí
- prokura ji zmocňuje ke všem právním úkonům
- zapsán v obchod. rejstříku
- v praxi je to druhá nejdůležitější osoba firmy (podepisuje bankovní operace, smlouvy, zastupuje ředitele…).

Obchodní rejstřík
= veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem ustanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, o nichž to stanoví zákon.
- vedený na krajském soudu
- musí zde být zapsána všechny obchod. společnosti, družstva, cizí (zahraniční) ob. společnosti, dobrovolně některé fyzické osoby

Žádné komentáře:

Okomentovat