Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Podnikatel

Podnikatel
a) osoba zapsaná v obchod. rejstříku (obchodní společnosti, družstva, státní podniky a jiné právnické osoby, některé fyzické osoby)
b) osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
c) osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění – lékaři, auditoři, advokáti…
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštních předpisů

Podnik
= soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání

Obchodní firma
= název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
- firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení
- firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku + dodatek označující jejich právní formu –družstvo, a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat