Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21. Vývoj, stavba a činnost trávicí soustavy

• Fylogeneze

• Trávicí soustava bezobratlých
o celým povrchem těla (osmoticky), např. někteří parazité (tasemnice)
o láčka - vakovitá dutina s jediným otvorem (současně přijímací i vyvrhovací), např. žahavci, ploštěnci
o gastrovaskulární soustava - složitější láčka, zajišťuje trávení i rozvod živin, např. medúza
o trávicí trubice - má dva otvory (přijímací a řitní), je rozlišena na ústní dutinu, hltan (vychlípitelný, případně sací), jícen, žaludek, střevo a konečník

• Trávicí soustava obratlovců
o Je tvořena trávicí trubicí se dvěma otvory a s přídatnými orgány. Části:
- ústa - ohraničena čelistmi, slouží k uchopení potravy, která je promíchána jazykem, mechanicky zpracována zuby a zvlhčena slinami ze slinných žláz
- hltan, jícen - posouvají potravu do žaludku
- žaludek- potrava je mechanicky zpracována a trávena (nemají kruhoústí, mihule, některé ryby), ptáci mají 2 žaludky (žláznatý a svalnatý), přežvýkavci mají čtyřdílný žaludek (bachor, čepec, kniha, slez)
- střevo - slouží k trávení potravy a vstřebávání živin, jeho plocha je zvětšena spirální řasou (ryby, paryby), nebo klky (ptáci, savci), u vyšších obratlovců rozlišujeme tenké střevo (dvanáctník, lačník, kyčelník) a tlusté střevo
- konečník- zakončen řitním otvorem nebo kloakou- vývod trávicí, vylučovací a pohlavní soustavy
- játra, slinivka břišní - přídatné orgány, napomáhají trávení, živiny jsou štepeny enzymy


• Trávicí soustava člověka

• DUTINA ÚSTNÍ - umožňuje mechanické zpracování potravy a promísení se slinami
o jazyk- svalnatý orgán na spodině dutiny ústní, vzadu fixován k jazylce, na hřbetní straně jsou umístěny papily s chuťovými pohárky
o zuby- jsou ukotveny v dásni na horním a dolním oblouku čelistním, tvoří je korunka, krček a kořen, povrch zubu je kryt sklovinou, pod ní je zubovina, uvnitř je dřeňová dutina vyplněná zubní dření s cévami a nervy, rozlišujeme 4 typy zubů - řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky
o slinné žlázy - existují 3 velké párové žlázy (příušní, podčelistní a podjazykové) a větší množství drobných žlázek roztroušených v podslizničním vazivu ústní dutiny, produkují sliny (asi 1-1,5 l denně) a zvlhčující potravu
• HLTAN - nálevkovitá trubice ústící do jícnu, má tři oddíly - nosohltan, ústní část hltanu (zde se kříží dýchací a polykací cesty), hltanovou část (proti hrtanu je uzavřena hltanovou příklopkou)
• JÍCEN - svalovitá trubice spojující hltan a žaludek
• ŽALUDEK - vakovitý svalový orgán, shromažďuje přijatou potravu a mísí ji se žaludečními šťávami, tvoří ho česlo, vlastní tělo žaludku a vrátník, ve sliznici žaludku jsou žlázky produkující žaludeční šťávu
• TENKÉ STŘEVO - 3 až 5 m dlouhá trubice složená v kličky, je místem intenzivního trávení a vstřebávám, jeho sliznice je zbrázděna v klky zvětšující resorpční plochu a obsahuje žlázky produkující střevní šťávu, má tři oddíly:
o Dvanáctník - první část tenkého střeva podkovovitého tvaru, do něhož ústí žlučovod a vývody slinivky břišní
o Lačník - tvoří horní část kliček tenkého střeva (asi tři pětiny)
o Kyčelník - tvoří dolní část kliček tenkého střeva (asi dvě pětiny)
• TLUSTÉ STŘEVO - asi 1,5 m dlouhá trubice, hromadí se zde nestrávené zbytky potravy a dochází k resorpci vody (zahušťování obsahu) a minerálních látek, jeho stěna je tenká, svalovina je redukována, chybí klky (tvoří se výdutě), sliznice produkuje hlen chránící sliznici a tvoří obal pro nestrávené zbytky, tvoří ho:
o slepé střevo- vyústění tenkého střeva, na jeho spodině se z něj vychlipuje červovitý přívěsek obsahující množství lymfoidní tkáně
o tračník- složený z tračníku vzestupného, příčného a sestupného končícího esovitou kličkou
o konečník- shromažďuje se zde stolice- zahuštěné nestrávené zbytky, jeho naplnění vyvolává defekaci (vyprázdnění), ústí řitním otvorem ven z těla
• SLINIVKA BŘIŠNÍ- protáhlý orgán uložený v ohybu dvanáctníku, její lalůčky produkují pankreatickou šťávu, z nich je odváděna vývody spojujícími se v hlavní vývod ústící do dvanáctníku
• JÁTRA- největší žláza těla uložena vpravo pod bránicí, tvořena pravým a levým lalokem, složena z jaterních lalůčků obsahujících trámce jaterních buněk produkující žluč, žluč je odváděna jaterními žlučovody, z každého laloku vychází jeden vývod, jejich spojením vzniká vývod jaterní, na nějž je připojen žlučník (slouží k hromadění žluče), společný vývod žlučníku a vývodu jaterního ústí do dvanáctníku


• Trávení a vstřebávání

• Zpracování potravy:
o mechanické - rozmělnění potravy a její promíchání s trávicími šťávami
o chemické - pomocí trávicích šťáv obsahujících enzymy jsou živiny štěpeny na jednodušší látky
V dutině ústní je potrava mechanicky rozmělněna (zuby, jazyk) a promísena se slinami - bezbarvou tekutinou obsahující vodu, minerální látky, amylázu ptyalin (zahajuje trávení škrobu), mucin (hlenovitou látku způsobující vazkost soust) a lysozym (ničící choroboplodné zárodky). Polknutím se sousto dostává do hltanu a dále do jícnu. Dýchací cesty se při průchodu hltanem reflexně zavírají (pomocí hrtanové příklopky). V žaludku je strava promíchávána peristaltickými pohyby s žaludeční šťávou obsahující kyselinu chlorovodíkovou (nízké pH - ničí choroboplodné zárodky, aktivuje pepsin, usnadňuje vstřebávání) pepsin (štěpí bílkoviny na polypeptidy), chymozin (sráží mléčné bílkoviny na vločky), mucin (hlenovitá látka, chrání před natrávením vlastní žaludeční sliznice), žaludeční lipázu (štěpí tuky). Trávenina je posouvána směrem k vrátníku a po malých dávkách se dostává do dvanáctníku.

• Tenké střevo je místem nejintenzivnějšího trávení. Hladká svalovina střeva vykonává pohyby peristaltické (posouvá tráveninu) a kývavé (promíchává tráveninu). Trávení v tenkém střevě napomáhá:
• STŘEVNÍ ŠŤÁVA - je slabě zásaditá (neutralizuje kyselou tráveninu ze žaludku), obsahuje peptidázy (štěpí bílkoviny na aminokyseliny), lipázy (štěpí tuky) a amylázy (štěpí vyšší sacharidy na jednoduché)
• PANKREATICKÁ ŠŤÁVA - obsahuje trypsin (štěpí bílkoviny), lipázy, amylázy
• ŽLUČ - žlutohnědá (způsobeno žlučovým barvivem - bilirubinem) kapalina, obsahuje soli žlučových kyselin napomáhající trávení tuků, způsobují jejich emulgaci (rozptýlení) a aktivují pankreatickou lipázu

• Vstřebávání (resorpce) je přechod látek vzniklých štěpením živin do krevního oběhu. Hlavním místem resorpce je sliznice tenkého střeva, která je ke vstřebávání uzpůsobena svou velkou plochou a bohatým prokrvením. Při vstřebávání látky pronikají stěnou tenkého střeva do portálního krevního oběhu nebo do lymfy (některé mastné kyseliny)

• Přeměna živin
• Výsadní postavení v metabolismu všech tří hlavních živin (sacharidů, lipidů, bílkovin) má jaterní tkáň. Většina látek vstřebaných z tenkého střeva je portální žilou odváděna do jater a zde nejdříve zpracována v jaterních buňkách. Dochází k jejich štěpeni na látky jednodušší (za uvolnění energie) nebo k jejich syntéze na látky složitější (za spotřeby energie)
• SACHARIDY - jsou ve střevě štěpeny až na monosacharidy, klíčovou sloučeninou metabolismu sacharidů je glukóza, je nejpohotovějším zdrojem energie pro většinu tkání, v krvi je její množství stálé (zvyšuje se po požití potravy), nadbytečná glukóza se v játrech přeměňuje na glykogen nebo zásobní tuk
• LIPIDY – další významný zdroj energie buněk a stavební složka buněčných membrán, jejich metabolismus úzce souvisí s metabolismem sacharidů, součástí potravy jsou především ve formě triacylglycerolů (esterů glycerolu a vyšších mastných kyselin), které se ve střevě štěpí na glycerol a vyšší mastné kyseliny, které jsou dále odbourávány a stávají se zdrojem energie, přebytečný tuk se v organismu ukládá do zásoby
• BÍLKOVINY - jsou ve střevě štěpeny na aminokyseliny, které jsou dále využívány především k syntéze nových bílkovin (stavebních bílkovin, hormonů, enzymů, bílkovin plazmy), mohou také sloužit jako zdroj energie
• Kromě sacharidů, lipidů a bílkovin musí strava obsahovat také vodu, minerální látky a vitaminy


• Zásady správné výživy
• Nedodržování pravidel správné výživy se podílí na vzniku některých onemocnění (např. onemocnění srdce a cév, obezita, rakovina), jejich dodržování působí naopak jako prevence
• Zásady správné výživy shrnují základní výživová doporučení:
o jíst pravidelně, v menších dávkách, častěji za den, konzumovat pestrou stravu
o redukovat přívod tuků (upřednostňovat rostlinné tuky, vybírat mléčné výrobky s nižším obsahem tuku, upřednostňovat drůbež před vepřovým masem)
o zvýšit konzumaci polysacharidů, tzn. celozrnné pečivo (raději chléb než bílé pečivo), luštěniny, a naopak snížit příjem cukru (sladkosti nahrazovat ovocem)
o udržovat příjem bílkovin, především živočišných, na rozumné úrovni
o udržovat rovnováhu mezi příjmem potravy a energetickým výdejem, a tím přiměřenou tělesnou hmotnost
o denně konzumovat čerstvou zeleninu, ovoce
o dostatečně pít, alespoň 1,5-2 l, v létě až 3 l tekutiny denně

• Nemoci trávicí soustavy
• zubní kaz - porušení zubní hmoty vyvolané bakteriemi, které při nedostatečné zubní hygieně vytvářejí na povrchu zubu vrstvu (plak) a zkvašováním cukrů z potravy tvoří organické kyseliny narušující zubní sklovinu
• vředová choroba - narušení sliznice žaludku nebo dvanáctníku způsobené ztrátou její odolnosti vůči trávicím šťávám
• zácpa - obtížné, někdy nepravidelné vyprazdňování tuhé stolice, může být způsobena nevhodným složením stravy (málo vlákniny) nebo příznakem onemocnění trávicí soustavy
• průjem - časté vyprazdňování řídké, vodnaté stolice, může být způsoben nesnášenlivostí některých potravin, infekcí atd.
• apendicitida - zánět červovitého výběžku slepého střeva
• infekční žloutenka (hepatitida) - virový zánět jater
• cirhóza jater - závažné onemocnění, při němž dochází k odumírání jaterní tkáně a jejímu nahrazování vazivem, jde o nevratný proces vedoucí ke snížení činnosti jater až k úplnému selhání jejich funkce, může být způsobena např. chronickým alkoholismem nebo virovou infekcí
• žlučové kameny - útvary vzniklé krystalizací některých solí v žlučníku nebo žlučových cestách, mohou omezit nebo úplně zabránit odtoku žluči do dvanáctníku
• hemoroidy - žilní městky (varixy) - rozšířené žíly v oblasti konečníku, často spojené s krvácením nebo zánětem

Žádné komentáře:

Okomentovat