Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18. Vývoj, činnost a stavba opěrné soustavy

Charakteristika
• Pohyb patří mezi základní projevy života
• Nejjednoduší živočichové se pohybovali pomocí bičíků a panožek
• Funkce: Kostra tvoří oporu těla a chrání vnitřní organy
• První pevnou oporou těla nižších živočichů je VNĚJŠÍ KOSTRA –vzniká z ektodermu, je tvořena na povrchu těla různě silnou vrstvou kutiukly a může být zpevněna CaCO3, někdy zasahuje do těla a upínají se na ni svaly, vyskytuje se u měkkýšů, křemičité jehlice u hub a chitinová u brouků

• VNITŘNÍ KOSTRA se tvoří u strunatců – vzniká z mezodermu, základem je struna hřbetní umístěná na hřbetní straně těla pod nervovou trubicí. Od kruhoústých je postupně zatlačena páteří
• Bezčelistnatí, paryby, larvální stádia a embria mají kostru chrupavčitou
• Ostatní živočichové mají kostru tvořenou kostní hmotou, kostnatěním podkožního vaziva vznikají kosti krycí, osifikací skeletu vznikají kosti náhradní

• POJIVOVÁ TKÁŇ = základní hmota a elastinová vlákna
o Vazivo (vazy – spojení jednotlivých kostí)
o Šlachy (připojení svalů ke kostem)
o Chrupavka (pokrývá kost v kloubu, spojuje některé kosti a tvoří meziobratlové ploténky)
o Kost (ochranné pouzdro pro orgány – hrudní koš a lebka)
• Většina kostí vzníká osifikací chrupavky X čéška vzniká osifikací vaziva

• OSIFIKACE = proces, kdy ubývá organických látek a přibýva anorganických – ztráci pruřnost, tvrdne

• Kosti PODLE TVARU:
o Krátké (články prstů)
o Dlouhé (stehenní)
o Ploché (lopatka, pánev)
o Nepravidelné (obratle)

• STAVBA KOSTI DLOUHÉ:
o na povrchu kompaktní (hutná) hmota (je zde Hawersův systém kanálků)
o hmota spongiózní (tvoří vnitřek plochých a krátkých kostí, je v hlavách kostí dlouhých; je tvořena trámci, které se kříží a vytváří prostorovou síť)
o Diafýza – proximální (ke středu těla), 2 Epifýzy – distální (od těla)
o Na povrchu kostí je okostice = periost (tuhý vazivový obal bohatě protkán cévami a nervy, zajišťuje výživu kostí, upínají se zde svaly, kostnatěním kost tloustne)
o Osifikací růstových chrupavek roste kost do délky
o Dutina dlouhých kostí vyplněna kostní dření – vznik červených a bílých krvinek, v mládí je dřeň červená, postupně žloutne až šedne

• SPOJENÍ KOSTÍ:
o Pohyblivé = kloub (jednoduchý: kyčelní; složitý: kolenní)
o Nepohyblivé = vazivo (lebka), chrupavka (žebra na hrudní kost), srůst (pánev = sedací, stydká; kyčelní kost; křížová kost = křížové obratle)
• Části skelete: OSOVÁ (lebka, páteř, hruník), KOSTRA KONČETIN (pletenec a vlastní končetina)
Páteř
• Soubor kostí nepravidelného tvaru, obratle na sebe nenasedají přímo, jsou odděleny meziobratlovou chrupavčitou ploténkou, je složená z 33-34 obratlů
o 7 krčních = CERVIKÁLNÍ : atlas = nosič (nemá tělo, tvar prstýnku, kývavý pohyb), axis = čepovec (má na sobě čep = tělo atlasu, otáčivý pohyb), ostatní obratle tvar trnovitého výběžku do vidličky
o 12 hrudních = TORAKÁLNÍ : mohutnější tělo, trnovitý výběžek směřuje dolů
o 5 bederních = LUMBÁLNÍ : končí zde mícha, mohutná těla, výběžek tvar kormidla
o 5 křížových = SAKRÁLNÍ : srostlé do trojúhelníka
o 4-5 kostrčních = COGITÁLNÍ : srůstají v kostrční kost
• Obratel je složen z těla, oblouku a výběžků (trnovité, příčné a výběžky pro spojení s ostatními)
• Největší těla mají obratle bederní
• Obratlové otvory tvoří kanál, kterým prochází mícha
• Hrudní obratle mají po stranách plošky pro kloubní spojení s žebry
• Pro pružnost je páteř esovitě zahnutá – krční a bederní LORDÓZA, hrudní a kostrční KYFÓZA
• Vybočení = vada = SKOLIÓZA

Hrudník
• Tvořen 12 žebry (costea) kloubně připojenými k hrudním obratlů,
pevně chrupavkou připojeny k hrudní kosti
o 7 pravých – připojeny k hrudní kosti
o 3 nepravá – chrupavkou připojeny na poslední pravé žebro
o 2 volná
• Hrudní kost tvoří rukojeť, tělo a mečovitý výběžek,
který je tvořen chrupavkou, osifikuje až naposledy
– v hrudní kosti vzniká nejvíce červených krvinek
Lebka

• MOZKOVNA (NEUROCRANIUM)
o spodina lební - vzniká osifikací chrupavky
o kost týlní (os occipitale) - 2 kloubní hrboly pro spojení s atlasem, výběžek u mužů vyvinutější
o kost klínová (os sphenoidale) - tvar netopýra (tělo a 2 křídla)
o kost spánková (os temporale) - lícní výběžek k. spánkové + spánkový výběžek k. lícní tvoří jařmový oblouk (arcus zygomaticus)
o kost čichová (os ethmoidale) - dírkovaná ploténka (jejími otvůrky procházejí vlákna čichového nervu)
o kost skalní (os petrosum) - nejtvrdší kost na těle (nemá spongiózu), je v ní uloženo vnitřní ucho
o kost bubínková (os tympanicum) - tvoří kostěný podklad pro zevní zvukovod
o výběžek bradavkový - upíná se na něj zdvihač hlavy
o výběžek bodcovitý - na něm vazem zavěšena jazylka (os hyoideum) - na ní zavěšen hrtan
o klenba lební - vzniká osifikací vaziva, tvoří ji ploché kosti
o kost čelní (os frontale) - u mužů výraznější nadoboční oblouky
o kost temenní (os parietale) - navzájem odděleny švem šípovým (sutura sagittalis)

• OBLIČEJOVÁ ČÁST (SPLANCHNOCRANIUM) - nasedá na spodinu lební, kosti spojeny švy, dolní čelist připojena kloubně
o horní čelist (maxilla)
o kost patrová (os palatinum)
o kost radličná (vomer) - dolní část nosní přepážky
o kost lícní (os zygomaticum)
o kost nosní (os nasale)
o kost slzní (os lacrimale) - lamela na vnitřní straně očnice
o dolní čelist (mandibula) - kloubně spojena s k. spánkovou jazylka (hyloideum)
o bradový výběžek - lidský znak, význam při mluvení
o lebeční švy: lambdový, šupinový, šípový, věncový

Kostra horní končetiny
• PLETENEC LOPATKOVÝ
o kost klíční (clavicula)
o lopatka (scapula)
• KOSTRA VOLNÉ KONČETINY
o kost pažní (humerus)
o kosti předloktí = kost vřetenní (radius) + kost loketní (ulna)
o kosti zápěstní (carpale) - 8
o kosti záprstní (metacarpale) - 5
o články prstů (falanges) – 14

Kostra dolní končetiny
• PLETENEC PÁNEVNÍ
o kosti pánevní (coxalní) - 3 kosti, spojeny chrupavkou, po 15. roce srůst
o kost kyčelní, kost stydká, kost sedací
• KOSTRA VOLNÉ KONČETINY
o kost stehenní (femur)
o čéška = patela
o bérec = kost holenní (tibia) + kost lýtková (fibula)
o kosti zánártní (tarzální) - 7
o kosti nártní (metatarzální) - 5
o články prstů (falanges) – 14

Nemoci
• onemocnění kloubů - nervová onemocnění - rozpad chrupavky - zánětová, nezánětová onemocnění
• dna — nadměrná spotřeba potravin bohatých na puriny – maso, vnitřnosti; v kloubech se hromadí krystalky kyseliny močové, začíná i palce na noze = královská nemoc
• skolióza - vybočení páteře
• osteroporóza - řídnutí kostí
• plégie - úplné ochrnutí
• paréza - částeční ochrnutí
• obrna - porucha hybnost svalů

Svalová soustava
• umožňuje nám veškerý pohyb těla
• podle funkce dělíme svaly na
o Ohybače – flexory
o Natahovače – extenzory
o Přitahovače – abduktory
o Odtahovače – adduktory
o Svěrače – sfinktery
o Rozvěrače - dilatátory
• svaly, které pracují současně se nazývají synergisté, proti sobě antagoniste
• svaly
o příčně pruhované (velká síla, unavitelné, ovládané vůlí)
o hladké (slabší, neovládáme vůlí, neunavitelné)
o srdeční (silný, neovladatelný vůlí, neunavitelný)
• pracuje na principu stažitelnosti - dojde k podráždění, uvolní se vápník (troponín), sval se zkrátí (myofibrily svalového vlákna se zkrátí) aktonomiozinový komplex. Prodloužením myofibril dojde k uvolnění svalu
• svaly hlavy - mimické (úpony mají v kůži, ne na kosti), krční - zdvihač hlavy
• hrudník - velký prsní sval
• svaly břicha - pilovitý sval
• záda - velký trapézový sval, široký zádový sval
• končetiny - deltový, biceps, triceps (= antagonistické svaly) hýžďový kvadryceps, trojhlavý lýtkový, krejčovský (nejdelší)
• kyslíkový dluh -> hromadění laktátu ve svalech, křeče, bolesti při relaxaci je laktát postupně odveden do jater, kde je odbouráván

Žádné komentáře:

Okomentovat