Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Poruchy způsobené účinky elektrické energie

přímé poruchy – nervové soustavy a srdce

nepřímé poruchy –místní poškození, popáleniny

Čím má proud vyšší napětí a nižší frekvenci kmitů tím je nebezpečnější

d) poruchy způsobené zářením

- projevují se místními i celkovými poruchami org. závisí na druhu, intenzitě a době záření

paprsky červené a infračervené – tepelný vliv – popáleniny

ultrafialové – velké dávky poškodí pokožku

rentgenové – tvrdé záření proniká všemi tkáněmi velká dávka způsobuje nekrózu

2) chemické příčiny nemoci

otrava chem. l. – anorganické jedy – kyseliny, zásady, soli těžkých kovů

organické jedy –eter, chlorofoln, fenoly, kyanidy

otrava krmivy - příměsí jed. rostlin, špatná konzervace, špatné ošetření porostu

cizí příměsí při přepravě

3) Biologické příčiny nemoci

a) viry – skup. původců nakažliv. nemocí, která je obvykle schopna nakazit velké množství zvířat

- patří k nejnebezpečnějším nelze řešit antibiotiky

- některé druhy viru napadají více druhů hospodář.zv. ( vzteklina,encefalitida,neštovice)

- některé jen jediný druh – mor prasat

- šíření viru v organismu – krví, nervovými drahami

vylučování s těla: moči, výkaly, slintavkou, hleny

Žádné komentáře:

Okomentovat