Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

lokalita: KOPEC SLIVNICA (1114 m)

Klasický kras – 3 města trojúhelník
- Babno polje
- Loška dolina
- Cerknicke polje
- Rakniško polje
- Planinsko pole
- Lublansko polje

a) botanika
• kakost lysý
• kakost krvavý
• kýchavice bílá Lobelova
• jarmanka větší
• tymoj širokolistý
• ovsík vyvýšený
• smedník jelení
• volovec vrbolistý
• šalvěj luční
• tymol smedníkolistý
• lilie cibulkonosná
• vikev ptačí
• pryskyřník zlatožlutý
• jetel chlumní
• jetel alpínský
• úročník bolhoj mnoholistý
• mateřídouška malá
• mateřídouška vejčitá
• zvonek klubkatý
• chrastavec rolní
• kozí brada
• bílojetel německý
• pryšec chvojka
• smělek štíhlý
• jestřábník chlupatý
• devaterník velkokvětý
• sinokvět měkký
• třezalka tečkovaná
• tolita lékařská
• lilie kraňská
• růže alpská
• hlavinka horská – orchidej
• pětiprstka žežulní
• tužebník obecný
• čistec přímý
• medovník meduňkolistý
• pcháč lepkavý
b) obratlovci
 ještěrka zední
 káně lesní


c) bezobratlí
 přástevník medvědí
 kobylka zavalitá
 bělásek ovocný
 otakárek ovocný
 otakárek fenyklový
 ovád velký

Žádné komentáře:

Okomentovat