Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

ALPSKÝ PRŮSMYK VRŠIČ -1611 m

a) botanika
• buk lesní
• pěchava vápnomilná
• vřesovec pleťový
• čemeřice černá
• stokroč alpský
• vítod hořký
• dvojštítek sladkoplodý
• lipnice alpská
• hořec jarní
• Rhodothamnus
• ostřice tenká
• dryádka osmiplátečná
• tučnice alpská
• violka dvoukvětá
• krtičník hlíznatý
• kozlík trojný
• jeřáb mišpule
• rozrazil bezlistý
• jalovec obecný
• rožec alpský
• pěnišník chlupatý
• mochna zlatá
• devaterník penízkovitý
• mateřídouška alpská
• podbělice lesní
• protěž alpská
• úrazník skalní

hřeben:
• všivec živorodý
• kakost lesní
• silenka bezlodyžná
• mochna lesklá
• ostřice tenká
• lipnice alpská
• rozrazil bezlistý
• devaterník alpský
• silenka bezlodyžná
• pomněnka alpská

b) obratlovci
 kavče žlutozobé
 sýc rousný
 krtek obecný
 ovce – trus;
c) bezobratlí:
 tesařík rychlý
 chrobák hladký
 hnojník černý
 mandelinka havézová
 klikoroh modřínový
 lalokonosec rudonohý

Žádné komentáře:

Okomentovat