Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Němčina préteritum

Způsobová
dürfen – durfte (smět)
können – konnte (moci,umět)
mögen – mochte (mít rád)
müssen – musste (muset)
sollen – sollte (mít povinnost)
wollen – wollte (chtít)
wissen – wusste (vědět)

Smíšená
kennen – kannte (znát)
erkennen – erkannte (poznat)
nennen – nannte (jmenovat)
denken – dachte (myslet)
bringen – brachte (přinést)
verbringen – verbrachte (strávit)
rennen – rannte (běžet)
senden – sandte,sendete (poslat)
wenden – wandte,wendete (obrátit)
brennen – brannte (hořet)

Pomocná
sein – war (být)
haben – hatte (mít)
werden – wurde (stát se)Způsobová
dürfen – durfte (smět)
können – konnte (moci,umět)
mögen – mochte (mít rád)
müssen – musste (muset)
sollen – sollte (mít povinnost)
wollen – wollte (chtít)
wissen – wusste (vědět)

Smíšená
kennen – kannte (znát)
erkennen – erkannte (poznat)
nennen – nannte (jmenovat)
denken – dachte (myslet)
bringen – brachte (přinést)
verbringen – verbrachte (strávit)
rennen – rannte (běžet)
senden – sandte,sendete (poslat)
wenden – wandte,wendete (obrátit)
brennen – brannte (hořet)

Pomocná
sein – war (být)
haben – hatte (mít)
werden – wurde (stát se)Způsobová
dürfen – durfte (smět)
können – konnte (moci,umět)
mögen – mochte (mít rád)
müssen – musste (muset)
sollen – sollte (mít povinnost)
wollen – wollte (chtít)
wissen – wusste (vědět)

Smíšená
kennen – kannte (znát)
erkennen – erkannte (poznat)
nennen – nannte (jmenovat)
denken – dachte (myslet)
bringen – brachte (přinést)
verbringen – verbrachte (strávit)
rennen – rannte (běžet)
senden – sandte,sendete (poslat)
wenden – wandte,wendete (obrátit)
brennen – brannte (hořet)

Pomocná
sein – war (být)
haben – hatte (mít)
werden – wurde (stát se)

Žádné komentáře:

Okomentovat